Rincian Penulis

FAIZA, AULINA Perpustakaan UM

  • 2011 - Articles
    Politisasi Kesenian Ludruk di Kediri 1959-1966.
    Abstrak